Bidalot Manual Choke Knob Dell'Orto PHBG

Bidalot Manual Choke Knob Dell'Orto PHBG, for all 15mm to 21mm Dell'Orto PHBG carburetors.

 

15mm, 17.5mm, 19mm, 21mm